Bạn đang xem sản phẩm tại Hà Nội
Đổi
Danh mục

Lõi lọc nước

Tìm kiếm sản phẩm
Màng lọc RO Karofi Dow USA F50

Màng lọc RO Karofi Dow USA F50

600,000
650,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Karofi T33 nhỏ xanh

Lõi lọc Karofi T33 nhỏ xanh

200,000
300,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Karofi T33 khoáng đá

Lõi lọc Karofi T33 khoáng đá

250,000
300,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Karofi T33 Hồng ngoại

Lõi lọc Karofi T33 Hồng ngoại

250,000
300,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Karofi T33 Nano

Lõi lọc Karofi T33 Nano

300,000
320,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Bộ 3 lõi lọc nước Karofi

Bộ 3 lõi lọc nước Karofi

290,000
350,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser Aragon ECOTAR

Lõi lọc nước nano Geyser Aragon ECOTAR

1,500,000
Công nghệ: Trao đổi ion, hấp phụ, cơ học, diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser Disruptor

Lõi lọc nước Geyser Disruptor

1,900,000
Công nghệ: Hấp phụ, trao đổi ion, cơ học và diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Geyser Aragon Bio ECOTAR 2019

Lõi lọc Geyser Aragon Bio ECOTAR 2019

1,700,000
Công nghệ: Trao đổi ion, hấp phụ, cơ học, diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước  Geyser Aragon CHÍNH HÃNG

Lõi lọc nước Geyser Aragon CHÍNH HÃNG

1,500,000
Công nghệ: Trao đổi ion, hấp phụ, cơ học, diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Geyser ECOTAR B(BC)

Lõi lọc Geyser ECOTAR B(BC)

500,000
Công nghệ: Lọc trao đổi ion và lọc hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Geyser ECOTAR A(BC)

Lõi lọc Geyser ECOTAR A(BC)

550,000
Công nghệ: Lọc trao đổi ion và lọc hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước CBC Ecolux

Lõi lọc nước CBC Ecolux

1,300,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aragon Ecolux

Lõi lọc nước Aragon Ecolux

1,900,000
Công nghệ: Công nghệ lọc 5 in 1
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Catalon Ecolux

Lõi lọc nước Catalon Ecolux

1,900,000
Công nghệ: Công nghệ lọc tổng hợp 5 in 1
0.0/5
0 đánh giá
Bộ 03 lõi lọc thay thế máy lọc Geyser Ecotar 5

Bộ 03 lõi lọc thay thế máy lọc Geyser Ecotar 5

1,900,000
5,100,000
DF: Default Value
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser BAF

Lõi lọc nước Geyser BAF

1,500,000
Công nghệ: Lọc trao đổi ion và lọc hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Bộ lõi lọc UniTECH máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 6

Bộ lõi lọc UniTECH máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 6

1,950,000
3,900,000
Ứng dụng: Lọc nước uống ăn uống trực tiếp, không cần đun sôi
0.0/5
0 đánh giá
Bộ lõi lọc UniTECH máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 8

Bộ lõi lọc UniTECH máy lọc nước Ion canxi Geyser Ecotar 8

2,350,000
4,700,000
Ứng dụng: Lọc nước uống ăn uống trực tiếp, không cần đun sôi
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser 3IVHLUX-PP

Lõi lọc nước nano Geyser 3IVHLUX-PP

400,000
Công nghệ: Cơ học
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser 3IVHLUX-CBC

Lõi lọc nước nano Geyser 3IVHLUX-CBC

1,500,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser BS

Lõi lọc nước Geyser BS

400,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Geyser BA

Lõi lọc Geyser BA

350,000
Công nghệ: Oxy hóa xúc tác
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser MMB

Lõi lọc nước Geyser MMB

1,500,000
Công nghệ: Hấp phụ và diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Bộ 03 lõi lọc thay thế máy lọc Geyser Neptune

Bộ 03 lõi lọc thay thế máy lọc Geyser Neptune

2,000,000
DF: Default Value
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser PP

Lõi lọc nước Geyser PP

400,000
Công nghệ: Cơ học
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser T33I

Lõi lọc nước Geyser T33I

200,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Geyser T33CA

Lõi lọc nước Geyser T33CA

250,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser NanoSliver

Lõi lọc nước nano Geyser NanoSliver

200,000
250,000
Công nghệ: Hấp thụ và diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser Neptune Aragon

Lõi lọc nước nano Geyser Neptune Aragon

1,200,000
Công nghệ: Trao đổi ion, hấp phụ, cơ học, diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Aragon Geyser Ewater

Lõi lọc nước nano Aragon Geyser Ewater

1,200,000
Công nghệ: Trao đổi ion, hấp phụ, cơ học, diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser Neptune N-PP

Lõi lọc nước nano Geyser Neptune N-PP

350,000
Công nghệ: Cơ học
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Geyser Neptune N-CTO

Lõi lọc nước nano Geyser Neptune N-CTO

450,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước nano Cation Exchanged Resin Geyser Ewater

Lõi lọc nước nano Cation Exchanged Resin Geyser Ewater

650,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar Ceramic

Lõi lọc nước Aquastar Ceramic

520,000
Công nghệ: Lọc diệtt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar cacbon

Lõi lọc nước Aquastar cacbon

550,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar KDF

Lõi lọc nước Aquastar KDF

550,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar Akaline

Lõi lọc nước Aquastar Akaline

1,800,000
1,900,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar Đá điện khí

Lõi lọc nước Aquastar Đá điện khí

1,200,000
1,300,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Aquastar Nano Sliver

Lõi lọc nước Aquastar Nano Sliver

850,000
Công nghệ: Diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida Gốm Nano - Lõi số 1

Lõi lọc nước Sukida Gốm Nano - Lõi số 1

550,000
600,000
Công nghệ: Lọc diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida Alkaline Lõi số 2

Lõi lọc nước Sukida Alkaline Lõi số 2

1,200,000
1,500,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida than hoạt tính - Lõi số 3

Lõi lọc nước Sukida than hoạt tính - Lõi số 3

550,000
600,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida Đá năng lượng - Lõi số 5

Lõi lọc nước Sukida Đá năng lượng - Lõi số 5

1,200,000
1,500,000
Công nghệ: Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida Nano Sliver -Lõi số 7

Lõi lọc nước Sukida Nano Sliver -Lõi số 7

900,000
1,100,000
Công nghệ: Diệt khuẩn
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida KDF- Lõi số 6

Lõi lọc nước Sukida KDF- Lõi số 6

1,600,000
1,900,000
Công nghệ: Hấp phụ
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước Sukida cacbon cation- Lõi số 4

Lõi lọc nước Sukida cacbon cation- Lõi số 4

550,000
600,000
Công nghệ: Hấp thụ &Trao đổi ion
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Kangaroo 5 micro (số 1)

Lõi lọc Kangaroo 5 micro (số 1)

90,000
120,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Kangaroo 1 micro (số 3)

Lõi lọc Kangaroo 1 micro (số 3)

110,000
180,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc Kangaroo OCB (số 2)

Lõi lọc Kangaroo OCB (số 2)

90,000
180,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc số 4 Kangaroo - Màng RO

Lõi lọc số 4 Kangaroo - Màng RO

600,000
650,000
Công nghệ: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước số 5 Kangaroo - Nano Silver

Lõi lọc nước số 5 Kangaroo - Nano Silver

400,000
450,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước số 6 Kangaroo - Bóng gốm

Lõi lọc nước số 6 Kangaroo - Bóng gốm

450,000
500,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước số 7 Kangaroo - Akaline

Lõi lọc nước số 7 Kangaroo - Akaline

550,000
650,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước số 8 Kangaroo - Đá Maifan

Lõi lọc nước số 8 Kangaroo - Đá Maifan

700,000
850,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc nước số 9 Kangaroo - ORP

Lõi lọc nước số 9 Kangaroo - ORP

700,000
950,000
Công nghệ RO: RO
0.0/5
0 đánh giá
Bộ lọc Cleansui UMC2150

Bộ lọc Cleansui UMC2150

6,200,000
Hiệu suất lọc: 150.000 lít
0.0/5
0 đánh giá
Bộ lọc Cleansui ESC21W/SKC205W

Bộ lọc Cleansui ESC21W/SKC205W

510,000
Liên hệ
DF: Default Value
0.0/5
0 đánh giá
Lõi lọc thay thế Cleansui EFC11/HGC9E-S

Lõi lọc thay thế Cleansui EFC11/HGC9E-S

950,000
DF: Default Value
0.0/5
0 đánh giá
Bộ lọc Cleansui EUC2000/UZC2000E

Bộ lọc Cleansui EUC2000/UZC2000E

3,960,000
Công suất lọc: 8,000 Lít
0.0/5
0 đánh giá

Sau một thời gian hoạt động, lõi lọc nước sẽ tích tụ rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Chính vì vậy, công việc của bạn là thay thế chúng để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Tham khảo bài viết dưới đây để bỏ túi những thông tin cần thiết liên quan đến lõi lọc nước ro nhé!

lõi lọc nước

Lõi lọc nước là bộ phận quan trọng và cần thay thế định kỳ

 

1. Khi nào nên thay lõi lọc nước?

Một câu hỏi đặt ra khi sử dụng máy lọc nước là khi nào nên thay lõi lọc nước để đảm bảo chất lượng và an toàn? Theo đó, khi nào bạn thấy nước trong máy lọc chảy chậm. Nước uống xuất hiện mùi bất thường và khi uống không có vị ngọt như thời điểm ban đầu. 

Thêm vào đó, khi chạy máy lọc phát ra tiếng kêu rất to, máy bơm vẫn hoạt động nhưng không cho ra nước uống tinh khiết. Đây chính là những dấu hiệu cho thấy đã đến thời gian thay lõi lọc nước

lõi lọc nước ro

 

Thay lõi lọc nước chính hãng sẽ đảm bảo chất lượng của nguồn nước

2. Một máy lọc nước gồm bao nhiêu lõi lọc?

Một máy lọc nước có 9 lõi lọc khác nhau. Đồng thời, thời gian để thay cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Lõi lọc nước số 1: Thời gian thay thế từ 3 đến 6 tháng. Chức năng của lõi lọc nước thô này là ngăn chặn các chất bụi bẩn, vi khuẩn, rong rêu có kích thước rất nhỏ khoảng 5 micromet.
  • Lõi lọc số 2: Lõi lọc này có chức năng hấp thụ thuốc trừ sâu, chất hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật,... Thời gian để thay thế là từ 6 đến 9 tháng. 
  • Lõi lọc số 3: Thời gian nên thay là từ 9 đến 12 tháng. Chức năng của lõi lọc này là ngăn chặn được các bùn đất, bụi bẩn và rỉ sét.
  • Lõi lọc số 4: đây được đánh giá là lõi lọc nước RO rất quan trọng. Lõi này có khả năng ngăn chặn các vi khuẩn, tạp chất, kim loại nặng, vi sinh vật mà giúp nước có thể uống trực tiếp. Thời gian để thay lõi này là từ 24 đến 36 tháng.
  • Lõi lọc số 5: Thời gian cho việc thay thế là 18 tháng. Lõi lọc nước này có tác dụng loại bỏ mùi clo, các chất độc hại và vi khuẩn.
  • Lõi lọc số 6: Có chức năng bổ sung oxy, chống lão hóa và ngăn ngừa khô da. 
  • Lõi lọc số 7: Lõi lọc nước này có khả năng tạo ra các chất kiềm. Đồng thời trung hòa lượng axit thừa giúp cân bằng độ pH.
  • Lõi lọc số 8: Có tác dụng bổ sung các chất khoáng cho cơ thể.
  • Lõi lọc số 9: Lõi lọc này tạo ra nước điện giải giúp chống lão hóa, giải độc và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

giá lõi lọc nước

 

Mỗi lõi lọc nước có thời gian thay thế khác nhau

3. Làm sao để nhận biết lõi lọc nước chính hãng?

Hiện nay, có rất nhiều lõi lọc nước trên thị trường được bán bởi các cửa hàng kinh doanh. Tuy nhiên, để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng nhất, bạn cần kiểm tra kĩ các sản phẩm trước khi quyết định mua, những sản phẩm chính hãng sẽ sở hữu tem chính hãng, tem chống hàng giả và những đặc điểm riêng biệt khó có thể làm nhái.

tem chống giả của lõi lọc nước

 

Quét mã QR trên thân lõi lọc nước để kiểm tra sản phẩm chính hãng

Ngoài ra, lựa chọn những địa chỉ bán lõi lọc nước uy tín cũng là cách giúp bạn mua được các sản phẩm chính hãng. Enterbuy tự hào là một trong số những địa chỉ được rất nhiều người lựa chọn với những sản phẩm chất lượng hàng đầu và giá thành phải chăng.

Lõi lọc nước có vai trò rất quan trọng đối với việc sử dụng máy lọc nước. Hy vọng những thông tin từ bài viết đã giúp bạn bỏ túi những thông tin hữu ích về sản phẩm này nhé!

Trụ sở
Trụ sở tại miền Bắc
114 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024 777 66666
Trụ sở tại miền Nam
Số 24, đường số 7, Cityland Center Hills, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 024 777 66666
Hotline: 024 777 66666
Đăng ký tư vấn
Vận chuyển toàn quốc
Hỗ trợ xử lí 24/7
Đổi trả hàng do lỗi nhà sản xuất
Phòng chuyên gia nước